close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 2 lutego 2018

  Projekt "In Between?" został zainicjowany w 2016 roku przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS).

  European Network Remembrence and Solidarity – powstała w 2005 r. z inicjatywy ministrów kultury Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier; do państw tworzących ESPS dołączyła następnie Rumunia. ESPS jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które ma na celu badanie, dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX wieku.

   

  Projekt "In Between?" jest skierowany do młodzieży, skupia się na dokumentowaniu historii mówionych w regionach pogranicza. W 2017 projekt otrzymał wsparcie finansowe z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

   

  Uczestnicy ubiegłorocznej edycji projektu odwiedzili m.in. Mostar (BiH), Wojwodinę (Serbia), region jeziora Prespa (znajdującego się na terytorium Macedonii, Albanii i Grecji), pogranicze albańsko-czarnogórskie, Berlin, Katalonię, pogranicze rumuńsko-węgierskie oraz polsko-litewskie. Regiony na Bałkanach zostały włączone do projektu z inspiracji Departamentu Polityki Europejskiej MSZ RP.

   

  Poszukując lokalnych, osobistych historii, wpisanych w wielokulturowy pejzaż wybranych regionów, młodzież poznawała w praktyce narzędzia i metody badania oraz dokumentowania przeszłości. Zgromadzone w ten sposób wspomnienia, nagrania dźwiękowe i video, fotografie, listy, a także zeskanowane dokumenty i inne świadectwa życia codziennego stały się bazą do opracowania relacji z podróży. Materiały te zostały udostępnione lokalnym i międzynarodowym archiwom, takim jak Narodowe Archiwum Cyfrowe, Wirtualny Sztetl przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wizyty studyjne zostały zorganizowane we współpracy z 39 instytucjami z 13 krajów.

   

  Projekt "In Between?" jest skierowany do studentów i entuzjastów historii, antropologii kulturowej, socjologii i sztuki audiowizualnej w wieku od 18 do 25 lat. Uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w interdyscyplinarnych warsztatach i w wizytach studyjnych. W ubiegłym roku 46 studentów z 18 krajów przeprowadziło 76 wywiadów w 16 językach.

   

  Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie http://www.enrs.eu/inbetween

  Alb Mon_2 small
  Alb Mon_4 small
  Berlin_1 small
  Berlin_3 small
  Catalan crossborder region_2 small
  Catalan crossborder region_3 small
  Hun Rom_2 small
  Mostar_3 small
  Mostar_4 small
  Pol Lit_1 small
  Pol Lit_grupa z Ireną Klepfisz_2 small
  Prespa_4 small

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: