close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 10 listopada 2017

  9 listopada br. w Ambasadzie odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości połączona z obchodami 130-lecia powstania Klubu Polskiego w Pradze.

  Ambasador Grażyna Bernatowicz w swoim przemówieniu podkreśliła, iż dzień 11 listopada – święto wszystkich Polaków, również tych rozproszonych po całym świecie – to dzień radości z sukcesów i osiągnięć naszej Ojczyzny, z których wszyscy możemy być dumni. Podziękowała za wkład organizacji polonijnych w przekazywaniu wiedzy o Polsce kolejnym pokoleniom i propagowaniu jej wśród czeskich przyjaciół i sąsiadów.

   

  W związku ze 130-tą rocznicą powstania Klubu Polskiego w Pradze Ambasador Bernatowicz złożyła wyrazy uznania i gratulacje wszystkim członkom Klubu. Przypomniała, że Klub Polski na przestrzeni 130 lat miał w swej historii trudne lata. "Tym bardziej należy się cieszyć, że po niemalże 50-letniej przerwie podjęto działania mające na celu reaktywowanie działalności Stowarzyszenia”, podkreśliła. "Nie muszę zebranych tu Państwa zapewniać jak ważni w polityce Rzeczypospolitej Polskiej są Polonia i Polacy mieszkający poza granicami kraju”. Zapewniła także o szerokim wsparciu władz Polski dla Polonii zarówno w wymiarze moralnym, jak i organizacyjnym oraz finansowym. Dziękując za dotychczasową działalność Zarządu i członków Klubu Polskiego oraz dobrą współpracę z Ambasadą życzyła sukcesów na dalsze lata.

   

  Prezes Klubu Polaków w Pradze Michał Chrząstowski, dziękując za wsparcie udzielone zarówno przez Senat RP oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i władze miasta Pragi w przygotowaniu obchodów jubileuszowych zapewnił, że idee przyświecające założeniu Klubu a następnie jego reaktywowaniu – promowanie dziedzictwa narodowego i kulturowego, podtrzymywanie więzi z Ojczyzną – pozostają nadal aktualne i potrzebne.

   

  Członkowie i przyjaciele Klubu Polskiego w Pradze przygotowali okolicznościowy program artystyczny oraz wystawę prezentującą działalność i dorobek Klubu na przestrzeni minionych 130 lat. Uroczystość zgromadziła bardzo liczne grono Rodaków i Polaków mieszkających w całych Czechach. Obecni byli także przedstawiciele polskiego biznesu oraz organizacji polonijnych na Zaolziu. Ambasador Grażyna Bernatowicz udzieliła także krótkiego wywiadu czeskiej telewizji.

  Swięto Niepodległ_130 Lecie Klubu 9 11 2017-8588
  Swięto Niepodległ_130 Lecie Klubu 9 11 2017-8593
  Swięto Niepodległ_130 Lecie Klubu 9 11 2017-8596
  Swięto Niepodległ_130 Lecie Klubu 9 11 2017-8598
  Swięto Niepodległ_130 Lecie Klubu 9 11 2017-8615
  Swięto Niepodległ_130 Lecie Klubu 9 11 2017-8630
  Swięto Niepodległ_130 Lecie Klubu 9 11 2017-8639
  Swięto Niepodległ_130 Lecie Klubu 9 11 2017-8644
  Swięto Niepodległ_130 Lecie Klubu 9 11 2017-8649
  Swięto Niepodległ_130 Lecie Klubu 9 11 2017-8652
  Swięto Niepodległ_130 Lecie Klubu 9 11 2017-8654
  Swięto Niepodległ_130 Lecie Klubu 9 11 2017-8659
  Swięto Niepodległ_130 Lecie Klubu 9 11 2017-8669
  Swięto Niepodległ_130 Lecie Klubu 9 11 2017-8672
  Swięto Niepodległ_130 Lecie Klubu 9 11 2017-8676
  Swięto Niepodległ_130 Lecie Klubu 9 11 2017-8685
  LOGO KLUBU OD Neuzila

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: