close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AMBASADOR

 •  

   

   

  Grażyna Bernatowicz
  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej  Polskiej
  w Republice Czeskiej

   

  Dr hab. Grażyna Bernatowicz pełniła obowiązki wiceministra spraw zagranicznych ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka od 28 listopada 2007 r. Nadzorowała coraz bliższą współpracę dwustronną Polski z najważniejszymi państwami członkowskimi UE: Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, Włochami oraz Hiszpanią. Była odpowiedzialna za realizację jednego z priorytetów prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej - polityki rozszerzenia. Była zaangażowana we współpracę z państwami aspirującymi do członkostwa w UE, wielokrotnie odwiedzała region Europy Południowo-Wschodniej. Wspierała też wdrażanie partnerstwa polsko-tureckiego i polsko-rumuńskiego, dbała o włączanie państw regionu Europy Południowo-Wschodniej do współpracy w ramach forów regionalnych, w tym Grupy Wyszehradzkiej.

   

  Grażyna Bernatowicz jest pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych od 1993 roku, najpierw jako doradca ministra i wicedyrektor Departamentu Badań Strategicznych – PISM, następnie, od 1998 r., dyrektor koordynator problematyki integracji europejskiej. w latach 2000 - 2002 pełniła funkcję podsekretarza stanu w MSZ odpowiedzialnego za sprawy organizacji międzynarodowych, ekonomiczne i prawne. w latach 2002-2007 była ambasadorem RP w Królestwie Hiszpanii i Księstwie Andory. Według rankingu tygodnika „Wprost” była jednym z 10 najlepszych szefów polskich placówek na świecie.

   

  Grażyna Bernatowicz jest autorką ok. 70 publikacji naukowych, książek, artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą, poświęconych problematyce południa Europy, integracji europejskiej, współpracy regionalnej. Od 1995 r. jest profesorem w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej (dawniej Wyższa Szkoła Zarządzania i Handlu im. H. Chodkowskiej) w Warszawie. Była również stypendystką Uniwersytetu J.Kennedy’ego w Tillburgu (Holandia), instytutów naukowych w Madrycie, Lizbonie, Paryżu i Belgradzie. Została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a ponadto: najwyższym odznaczeniem Króla Hiszpanii „Orderem Izabeli Katolickiej”, Królów Szwecji i Norwegii oraz odznaczeniami Francji, Malty oraz Kawalerów Maltańskich, Monako, Portugalii, Rumunii, Węgier.

   

  Stanowisko ambasadora RP w Pradze Grażyna Bernatowicz objęła w dniu 11 czerwca 2013 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: