close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • ARCHIV

 • Vánoční besídka Polského klubu
  2009.12.17.

  Ve čtvrtek 17. prosince letošního roku se v sídle Polského klubu v Praze – v Domě národnostních menšin na Novém Městě - konala tradiční štědrovečerní besídka „Opłatek Klubowy”. Vánoční přání pro všechny shromážděné členy a příznivce Polského klubu, jedné z nejstarších krajanských organizací v Česku, pronesli velvyslanec Jan Pastwa, vedoucí konzulárního oddělení Aurelia Krynicka a duchovní správce polské farnosti v Praze, otec Paweł Opaliński z řádu dominikánů. Následovalo tradiční lámání oplatky, spojené s vzájemným přáním, a občerstvení složené z tradičních vánočních pokrmů, doprovázené zpěvem polských koled.

   

  Setkání se zástupci českých médií
  2009.12.16.

  Dne 16. prosince 2009 pozval velvyslanec Jan Pastwa u příležitosti nadcházejících Vánoc a Nového roku na slavnostní oběd zástupce českých médií. Setkání se zúčastnili redaktoři Hospodářských novin, MF Dnes, Katolického týdeníku, další novináři a publicisté, kteří se věnují polským záležitostem, účastníci letošního Expresu Solidarity, jakož i zástupci Polského institutu, oddělení propagace obchodu a investic a politického oddělení Velvyslanectví Polské republiky. Pan velvyslanec přivítal hosty, poděkoval za velmi dobrou spolupráci a za fundované informování o Polsku. Zdůraznil, že díky jejich práci je mediální obraz Polska v České republice stále realističtější, a rok 2009 v tomto ohledu předčí léta minulá.

   

  Vánoční charitativní bazar v Praze
  2009.12.13.

  V neděli 13. prosince 2009 do pražského hotelu Hilton dorazilo několik tisíc lidí, které sem přilákaly charitativní trhy, pořádané již podeváté sdružením manželek a manželů diplomatů v Praze (Diplomatic Spouses Association – http://www.dsaprague.czweb.org). Vánoční charitativní trhy se konaly pod záštitou manželky prezidenta paní Livie Klausové, která byla také první návštěvnicí. Jako každým rokem budou příjmy z prodeje výrobků, vystavovaných téměř 50 zúčastněnými zastupitelskými úřady, byly věnovány na charitativní účely v České republice. Letošní trhy se těšily velkému zájmu návštěvníků. Díky štědrosti polských firem a množství práce, kterou přípravám věnovala manželka velvyslance – paní Ewa Borkowska-Pastwa, dámy z našeho úřadu, Polského institutu a zástupkyně místní polské komunity, patřil polský stánek k nejatraktivnějším. Lákavost a pestrost nabídky, a také krásné úsměvy našich dam se staly základem velkého úspěchu.

   

  Krajanská vánoční „oplatka“
  2009.12.09.

  Dne 9. prosince 2009 se v reprezentačním sále polského velvyslanectví v Praze konalo slavnostní setkání u příležitosti nadcházejících vánočních svátků a Nového roku. Na pozvání Aurelie Krynické, vedoucí konzulárního oddělení, se sešli mnozí zástupci polské komunity v Česku a čeští přátelé, včetně nejvyšších církevních představitelů a mnoha polských kněží, kteří působí v českých a moravských diecézích. Všechny zúčastněné pozdravili český primas, pan kardinál Miloslav Vlk, svidnický biskup Adam Bałabuch a velvyslanec Jan Pastwa. Posléze následovalo tradiční lámání chleba-oplatky. Je to prastarý štědrovečerní zvyk, který je v Polsku, ale i na Slovensku, dodnes běžný. Na stolech nechyběly tradiční štědrovečerní pokrmy, které byly pro tuto příležitost přivezeny z Polska.

   

  Vyznamenání Veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla
  2009.11.27.

  V pátek 27. listopadu 2009 se v reprezentačním sále Velvyslanectví Polské republiky za přítomnosti velvyslance Polské republiky v České republice Jana Pastwy, zástupců nejvyšších justičních orgánů České republiky a za přítomnosti médií konala slavnostní ceremonie předání vysokého polského vyznamenání Zlatého kříže za zásluhy veřejnému ochránci práv JUDr. Otakarovi Motejlovi. Jménem prezidenta Polské republiky vyznamenání předal Dr. Janusz Kochanowski, veřejný ochránce práv.

   

  Oslava 91. výročí nezávislosti
  2009.11.11.

  Dne 11. listopadu 2009, se v reprezentačním sále polského velvyslanectví v Praze konala slavnost u příležitosti Dne nezávislosti. Pozvání přijali četní zástupci politické scény, diplomatického sboru a polské komunity v ČR. Hosty přivítaly zvuky polské a české státní hymny. V úvodním proslovu zdůraznil velvyslanec Jan Pastwa úsilí několika generací našich předků, které vedlo ke znovuzrození Polska v roce 1918, a také významné události, jejichž výročí oslavujeme letos. Zdůraznil spřízněnost osudů nejen Čechů a Poláků, ale i mnoha dalších národů v naší části Evropy.

   

  Salon Polski - Brad Terry a Joachim Mencel
  2009.11.04.

  Dne 4. listopadu 2009 v rámci Salonu polského pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Přemysla Sobotky a velvyslance Polské republiky Jana Pastwy jsme měli možnost poslouchat hudbu americko-polské jazzového dua Brad Terry (klarinet) a Joachim Mencel (klavír).

  Americký klarinetista Brad Terry se s polským pianistou a skladatelem Joachimem Mencelem potkali už v roce 1993. Jejich spolupráce, většinou v duu, pokračovala koncerty v obou domovských zemích, Polsku a USA, vyjeli na turné do Německa, Ruska. Hrají standardy i skladby Joachima Mencela a nahrávali spolu poprvé už v roce 1994 – desku All About Spring. Na tu navazuje současná živá nahrávka duetu – Live in Fort Andross. A v mezičase navázali na své hraní s většími sestavami kvartetní deskou Colorado z roku 1997. V Praze zahráli skladby z nejnovější desky, mohli jsme poslouchat jejich křehkou a melodicky nápaditou hudbu.

  Slavnosti Svobody 89/09
  2009.06.10

  Dne 10. června 2009 se v zahradách velvyslanectví konaly Slavnosti svobody, organizované u příležitosti 20. výročí částečně svobodných voleb v Polsku v roce 1989. Slavnosti trvaly kolem 8 hodin a shromáždily přes 10 tisíc lidí. Záštitu nad akcí převzal primátor hl. m. Prahy Pavel Bém a primátorka hl. m. Varšavy Hanna Gronkiewicz-Waltz, zastoupená v Praze svým náměstkem Włodzimierzem Paszyńskim.

  Slavnosti zahájil chopinovský minirecitál Karola Radziwonowicze v plesovém sále velvyslanectví, který svou přítomností poctili diplomaté, představitele politické scény (mj. Mirek Topolánek, Jiří Čunek, Alexandr Vondra) a osobnosti české kultury.

  V 16.00 hodin byly po několika letech zpřístupněny zahrady velvyslanectví široké veřejnosti, která mohla na uvítanou zhlédnout videoklipy na téma Varšavy, Polska, polské kultury a Polského institutu. Následně se konaly koncerty skupin z Polska (Lao Che, Warsaw Village Band, Antoni Muracki Band) a Česka (Čechomor, Jaromír Novavica – který zpíval také v polštině). Shromáždění hosté, především mládež a osobnosti ze světa politiky a kultury, měli také možnost seznámit se s polskou kuchyní. Celý program doplňovala vystoupení divadelních skupin Continuo a Palitchi, po kterých se konala „Varšavská Filmová Noc” – výběr hraných a dokumentárních filmů na téma hlavního města Polska.

  Zahájení výstavy "Desetiletí solidarity 1979 – 1989"
  2009.06.04

  Z iniciativy Polského institutu se dne 4. června 2009 v atrium u stanice metra Malostranská konalo zahájení výstavy „Desetiletí solidarity 1979 – 1989”. Výstavu, kterou připravilo varšavské Centrum Karta, zahájil předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka a velvyslanec Polské republiky Jan Pastwa, kteří přednesli krátké projevy. Na zahájení výstavy přišli mj. současný ministr kultury Václav Riedlbauch, první nekomunistický ministr zahraničních věci Jiří Dienstbier a předseda největší české centrály odborů ČSKMOS senátor Milan Stěch.

  Projevy předcházela píseň „Mury” Jacka Kaczmarského v podání vyznámného českého barda Vladimíra Mertu, kterou speciálně do češtiny přeložila Lucie Szymanovská. Vernisáž výstavy byla zakončena vhozením kartiček s nápisy „svoboda” v různých jazycích do volební urny.

  Záštitu nad výstavou převzali: předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka, velvyslanec Polské republiky Jan Pastwa a starosta Prahy 1 Petr Hejma. Výstava byla připravena v češtině a je dostupná do konce června 2009.

  Koncert u příležitosti 50. Výročí založení Společnosti Fryderyka Chopina v České republice
  2009.05.27

  Dne 27. května 2009 se na Velvyslanectví PR konal klavírový koncert u příležitosti 50. výročí založení Společnosti Fryderyka Chopina v České republice. Skladby nejvyznamějšího polského skladatele předvedly Ivan Klánský a 13ti letý Jakub Sládek.

  Ivan Klánský je známým po celém světě hudebníkem, laureátem mnoha mezinárodních festivalu, a na svém kontě má víc než 3800 vystoupení. Do roku 2008 byl předsedou a od roku 2008 čestným předsedou Chopinova festivalu v Mariánských Lázních. Pracuje také jako pedagog.

  Jaku Sládek je mladým a mimořadně talentovaným klavíristou. Od roku 2005 se účastní mezinárodních klavírních kurzů. Získal take řadu ocenění v národních i mezinárodních soutěžích.

  Koncert na Polském velvyslanectví byl oficiální doprovodnou akcí 50. ročníku Chopinova festivalu, který se bude konát v mariánských Lázních od 13. do 22. srpna 2009.

   

  Koncert laureátu pěvecké soutěže Stanisława Moniuszka
  2009.05.20

  Dne 20. května 2009 se na Velvyslanectví PR konal další koncert z cyklu „Polský salón”. V rámci regulérních setkání s polskou kulturou tentokrát vystoupili laureáti Mezinárodní pěvecké soutěže Stanisława Moniuszka – sopranistka Katarzyna Trylnik a basista Remigiusz Łukomski. Oba dva umělci jsou sólisté Národní opery Varšava. Na klavír je doprovázela Anna Marchwińska. Umělci zazpívali skladby Stanisława Moniuszka, Fryderyka Chopina a arií z opery „Rusalka” Antonína Dvořáka.  

   

  Recepce pro účastníky konference Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum
  2009.05.06

  Dne 6. května 2009 se na Velvylanectví PR konala slavnostní recepce, na niž přijali pozvání účastníci panelové diskuse a konference Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum (Východní Partnerství: Směrem k občanskému společenství). Hosty uvítal velvyslanec Jan Pastwa. Konference organizované pod záštitou české Asociace pro Mezinárodní Otázky (AMO) a podporované polským a švédským velvyslanectvím, se účastnili delegáti členských zemí, významní vědci a představitelé nevládních organizací. Akce AMO předcházela summitu EU ustanovujícímu Východní Partnerství.

   

  Divadelní představení "Malé manželské zločiny"
  2009.05.05

  2009.05.052009.050

  Dne 5. května 2009 se na Velvylanectví PR konalo divadelní představení "Petits crimes conjugaux" – "Malé manželské zločiny" Erica-Emmanuela Schmitta. Představení připravila Společnost scénických umění – "La Compagnie Arts Scéniques", která působí od roku 1994 ve Štarsburgu. Divadelní představení jsou výsledkem společné tvorby francouzských herců a polských a španělských umělců. Svou práci pak prezentují jak ve Štasburgu, tak v Barceloně, Praze nebo Wroclawi. V představení "Petits crimes conjugaux", které je milostným příběhem patnáctiletého manželství, hraje dvojice francouzských herců: Celine d’Aboukir a Jean-Yves André. Režisérem je Aldona Skiba-Lickel, scénografii a kostýmy vytvořila Elżbieta Terlikowska, hudbu Maciej Kwinta, osvětlení Dominique Klein.

   

  Slavnosti 218. výročí schválení Ústavy 3. května
  2009.04.30

  Dne 30. dubna 2009 se na velvyslanectví PR konaly slavnosti 218. výročí schválení Ústavy 3. května. Už tradičně byl v zahradách velvyslanectví uspořádán banket za účasti mnoha hostů ze světa české politiky a představitelů polské komunity v ČR. Čestnými hosty byli předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka a předseda Poslanecké Sněmovny ČR Miloslav Vlček, kteří spolu s velvyslancem Janem Pastwou přednesli krátké projevy.

   

  Koncert z cyklu "Polský salon" - "Auguścik - Karnas Sextet"
  2009.04.29

  Dne 29. dubna 2009 se na velvyslanectví PR konal další koncert z cyklu Polský salon. V rámci tohoto cyklu Velvyslanectví PR ve spolupráci s Polským institutem jednou za měsíc hostí umělce z Polska. Jsou to střídavě umělci hrající vážnou hudbu a jazz. Tentokrát se v plesovém sále velvyslanectví konal koncert jazzového sextetu Auguścik - Karnas. Projekt vznikl z iniciativy dvou přátel - vokalistů Grażyny Auguścik a Grzegorza Karnasa. V repertoáru mají jak skladby z autorských alb, tak jazzové standardy interpretované sólově i jako vokální dueta v doprovodu rozmanitých instrumentálních konfigurací.

   

  Návštěva skupiny maturantů z Jelení Hory na Velvyslanectví PR
  2009.04.29

  Dne 29. dubna 2009 hostilo Velvyslanectví PR v Praze skupinu maturantů z 1. Gymnázia Stefana Żeromskiego v Jelení Hoře. Studenti tříd o evropském profilu, kteří tento rok skládají maturitu, navštívili budovu Úřadu vlády ČR a vyslechli si prezentaci týkající se českého předsednictví v Radě EU. Poté se vydali na Velvyslanectví PR, prohlédli si zahradu a setkali se z panem velvyslancem Janem Pastwou. Nakonec proběhla živá debata s pracovníky velvyslanectví na téma předsednictví v EU a jiných evropských záležitostí.

   

  Setkání Velvyslance Jana Pastwy s účastníky motorkářské rallye do bývalého koncentračního tábora v Dachau
  2009.04.21

  Dne 20. dubna 2009 se Velvyslanec Polské republiky Jan Pastwa setkal s účastníky motorkářské rallye - poutí do místa paměti obětí bývalého koncentračního tábora v Dachau. Cílem poutě je vzdání pocty polským obětem 2. světové války a obětem koncentračních táborů. Jedním z pořadatelů rallye je kněz Jan Zalewski ze Štětinsko-kamenské Arcidiecéze, který JIž několik let podporuje katolickou církev v Dánsku. Čestný patronát nad rallye převzal předseda polského Ústavu národní paměti (IPN) Janusz Kurtyka. Po krátkém rozhovoru s velvyslancem Janem Pastvou, si účastníci rallye prohlédli budovu a záhradu velvylanectví.

   

  Print Print Share: