close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • AKTUALITY

 • 5. března 2015

  Uvádíme druhý díl cyklu "Zaolzie Potrafi" (Poláci z Těšínska dokážou), jehož autorkou je Izabela Walaska. Cílem projektu podpořeného Polským velvyslanectvím a Polským institutem v Praze je ukázat mimořádné osobnosti Poláků z Těšínska. V druhém díle se můžete seznámit s bratry Walachovými, podnikateli roku 2010.

  Záolší (Zaolzí) je koutem země na jihu Slezska, který dnes patří České republice.Tento kraj díky třiceti tisícům Poláků, doposud neztratil svůj polský kolorit. Polskost je zde odjakživa vnímána jako synonymum pracovitosti, svědomitosti, oddanosti rodině, zemi, kořenům, a také udržování polských tradic. Polská menšina zde pěstuje svou národní identitu, je však také otevřená na vlivy ze strany českých sousedů, s kterými se každodenně stýká, pracuje a tráví volný čas. Tady vznikají česko-polská přátelství, vytvářejí se dvojjazyčné vztahy, zakládají se bikulturní rodiny.

   

  Právě tato dvoujazyčnost a multikulturnost Poláků z tohoto regionu determinovala fakt, že se kariéra mnoha z nich vyvíjí souběžně na dvou „tratích“, jak je tomu v případě Ewy Farné nebo Haliny Mlynkové. Tyto dvě jména jsou jen vrcholkem hory, na kterou je třeba vstoupit, abyste mohli poznat krásu celého regionu a zaznamenat osobnosti, které odtamtud pocházejí. Zde je pouze pár z těch, kteří požívají všeobecné vážnosti, těch, kteří dosáhli úspěchů v tuzemsku nebo dokonce v mezinárodním měřítku...

   

     

                                           fot. Marian Siedlaczek

   

  BRATŘI WALACHOVI

  Podnikají přesně čtvrt století. Slova jako „neúspěch” a „úspěch” jim nejsou cizí, i když to druhé je doprovází podstatně častěji. Jak jinak než úspěch by se totiž dal nazvat fakt, že před čtyřmi lety získali titul „Podnikatel roku 2010“ České republiky nebo skutečnost, že jejich firma Walmark patří mezi největší evropské subjekty, které vyrábějí a distribuují doplňky stravy a léky.

   

  Jejich podnikatelská cesta byla dost typickým příkladem československého podnikání 90. let. Stejně jako mnohé firmy se i bratři Walachovi snažili najít své místo na tehdejším trhu, který byl po několika desítkách let socialismu vyhládlý a žádal si komodity, které buď na něm zcela chyběly, nebo alespoň byly levnější než to, co se dalo koupit. Na začátku svého podnikání bratři Walachovi vsadili na import a export. Obchodovali snad se vším, co podle nich bylo výdělečné - ať už to byly potraviny nebo hygienické potřeby.

   

   Jejich polská národnost se ukázala být výhodou - znalost polštiny a polských reálií podnikatelům umožnila čerpat poznatky od zkušenějších severních sousedů. V roce 1992 se firma vyprofilovala na výrobu léků, doplňků stravy a léčebné kosmetiky. Záhy se v oblasti doplňků stravy stala jedničkou nejen na českém trhu, ale dokonce i v mnoha postkomunistických zemích.

   

  Dnes firma Walmark vlastní jeden z nejmodernějších farmaceutických závodů v Evropě. Má také vlastní vývojové oddělení, jež spolupracuje s vědeckými pracovišti a univerzitami. Její doplňky stravy splňují mnohem přísnější kritéria, než vyžaduje zákon. Zásady jsou pro bratry Walachovy všeobecně velmi důležité  - respektují pravidla daná legislativou, řídí se těmi, které dává Bible. Jsou křesťany, kteří svou víru berou vážně. Stejné životní hodnoty, které aplikují taktéž na podnikání, jim pomáhají utřídit případnou různorodost názorů a udržet si tak soudržnost a jednotu.

   

  Walmark má dnes své pobočky v 9 zemích střední a východní Evropy a více než 30 obchodních partnerů po celém světě. Firma expanduje na střední východ a do některých arabských států. Obrat 2,5 miliardy korun a prodej zhruba 500 milionů tablet ročně firmu řadí mezí největší výrobce v celoevropském měřítku.  

   

  Čím bratři Walachovi dosáhli dnešního úspěchu? Recept se zdá být jednoduchý: zásadovost a neústupnost ve věcech etiky a morálky, jasné priority a názory, síla čerpaná z víry v Boha, pracovitost, vytrvalost a respektování hodnot vštěpovaných rodiči, ale v neposlední řadě také odvaha riskovat a převzít zodpovědnost za své činy. 

   

   

   


  Zhlédněte i ostatní díly


   

  Firma bratrů Walachových
  Firma bratrů Walachových
  Výroba léků a doplňků stravy
  Výroba léků a doplňků stravy
  Světové finále soutěže Podnikatel roku 2010
  Světové finále soutěže Podnikatel roku 2010
  Walmark reprezentuje Českou republiku ve finále světové soutěže Podnikatel roku 2010
  Walmark reprezentuje Českou republiku ve finále světové soutěže Podnikatel roku 2010
  Článek z týdeníku Reflex
  Článek z týdeníku Reflex

  Print Print Share: