close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • FOTOGALERIA I MULTIMEDIA

 • 29 kwietnia 2015

  Zapraszamy do obejrzenia trzeciego odcinka cyklu "Zaolzie Potrafi", którego autorką jest Izabela Wałaska. Celem projektu, wspieranego przez Ambasadę RP i Instytut Polski w Pradze, jest pokazanie ciekawych, wyjątkowych osobistości należących do mniejszości polskiej żyjącej na Zaolziu. Kolejnym bohaterem jest Karol Suszka, dyrektor Sceny Polskiej Teatr w Czeskim Cieszynie.

  Zaolzie to skrawek ziemi obecnie należącej do Republiki Czeskiej, ziemi, która dzięki trzydziestu tysiącom Polaków tam żyjących, nie zatraciła swojego polskiego kolorytu. Polskość tutaj kojarzona jest od zawsze z pracowitością, obowiązkowością, przywiązaniem do rodziny, ziemi, własnych korzeni oraz utrzymywaniem polskich tradycji. Polska mniejszość pielęgnuje swoją tożsamość narodową, jednak jest również otwarta na wpływy ze strony czeskich sąsiadów, z którymi na co dzień się spotyka, pracuje i spędza wolny czas. Tutaj rodzą się czesko-polskie przyjaźnie, tworzą się dwujęzyczne związki, zakładane są dwukulturowe rodziny.

   

  To właśnie dwujęzyczność i wielokulturowość Polaków z tego regionu sprawia, że kariera wielu z nich rozwija się dwutorowo, tak jak ma to miejsce chociażby w przypadku Ewy Farnej, czy Haliny Mlynkovej. Te dwa nazwiska to tylko wierzchołek góry, na którą trzeba się wspiąć, żeby móc poznać piękno całego regionu oraz dostrzec osobistości, które z niego się wywodzą. Oto tylko nieliczni z tych, którzy cieszą się powszechnym uznaniem, którzy osiągnęli sukces w skali krajowej lub międzynarodowej...

   

     

                                          fot. Karin Dziadek                                                                              fot. Marian Siedlaczek

   

  Karol Suszka – dyrektor czesko-polskiego teatru

  Aktor, reżyser, kierownik artystyczny oraz dyrektor - to w skrócie najważniejsze etapy trwającej od ponad 55 lat kariery artysty, którego niemal cały profesjonalny dorobek związany jest z Polską Sceną czeskocieszyńskiego teatru na Zaolziu. Scena Polska jest jedynym polskim profesjonalnym teatrem, który działa poza granicami Polski.

   

  Wyznacznikami jego dwujęzycznej drogi artystycznej były studia aktorskie w Polsce oraz studia reżyserii w Czechach. Po skończeniu warszawskiej PWST miał co prawda możliwość pozostania w Teatrze Narodowym i grania w renomowanych teatrach w Polsce oraz współpracowania z czołowymi reżyserami, jednak postanowił wrócić na Zaolzie, do swej rodzimej Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego, gdzie jako adept aktorstwa rozpoczynał swoją karierę. Tutaj w sposób istotny przyczynił się do profesjonalizacji ekipy aktorskiej. Na przełomie problematycznych lat 70. i 80., kiedy sytuacja teatru była pod każdym względem niełatwa, już jako kierownikowi artystycznemu Sceny Polskiej, udało mu się stworzyć taki repertuar, który pomimo wszelkich ograniczeń politycznych oraz trudności organizacyjnych i finansowych zyskał sobie popularność wśród widzów. Jako wieloletni kierownik artystyczny Sceny Polskiej a potem Sceny Czeskiej zdołał zapewnić obu podmiotom wysoki poziom artystyczny.   

   

  Jego działalność jednak nie jest związana wyłącznie z teatrem w Czeskim Cieszynie, ale także z kreacjami aktorskimi oraz kierownictwem literackim, czy działaniami reżyserskimi w kilku teatrach na terenie Polski i Czech. W swoim dorobku artystycznym może się pochwalić wyreżyserowaniem ponad stu sztuk oraz zagraniem około dwustu ról w samych tylko spektaklach sceny czeskocieszyńskiej.

   

  Jego działalność nie ograniczają się jednak tylko do pracy w teatrze. Karol Suszka był m.in. współorganizatorem Festiwalu Teatralnego Na Granicy (1990 r.), jest pomysłodawcą i dyrektorem Festiwalu Teatrów Moraw i Śląska, który od 2001 r. odbywa się w Teatrze Cieszyńskim. Ten ostatni festiwal prezentujący najlepsze spektakle teatrów Moraw i szeroko rozumianego Śląska, zdołał sobie już zyskać stałą pozycję wśród przedsięwzięć teatralnych w Republice Czeskiej.


  Karol Suszka jest od wielu dziesiątek lat animatorem życia kulturalnego i teatralnego polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu. Współpracuje z wieloma amatorskimi zespołami teatralnymi i teatrami małych form. Był inicjatorem i promotorem  niezmiernie popularnego w latach 70. i 80. ubiegłego wieku przeglądu zespołów małych form scenicznych Melpomenki. Wspólnie z Markiem Mokrowieckim stworzył koncepcję kursów dla kierowników amatorskich zespołów teatralnych i przez wiele lat (lata 60. i 70.) prowadził owe kursy. Jest długoletnim przewodniczącym jury różnego rodzaju konkursów recytacji, w których udział biorą uczniowie i studenci polskich szkół na Zaolziu.

   

  Jego sztuka aktorska została nagrodzona m.in. na Festiwalu Teatrów Moraw i Śląska. Karol Suszka może się pochwalić również takimi odznaczeniami,  jak: Srebrny Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nadawany za wybitne osiągnięcia m.in. na polu oświaty, kultury, sztuki, czy rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami, oraz Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Medal Pamiątkowy Pro Masovia. Posiada także tytuły Zasłużony Dla Kultury Polskiej oraz Złotą Odznakę Zasłużony Dla Związku przyznawaną przez zarząd główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RCz. Jako człowiek szczegónie zasłużony dla lokalnej społeczności polskiej i czeskiej otrzymał Honorową Złotą Cieszyniankę - wyróżnienie Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej.

   

  Niewątpliwe jednak jest, iż wspólnym mianownikiem wszystkich przedsięwzięć, w które Karol Suszka się angażował lub angażuje jest fakt, iż odgrywały czy odgrywają one nie małą rolę w formowaniu i utrzymawaniu polskiej świadomości narodowej na Zaolziu.

   

   


  POZOSTAŁE ODCINKI


   

  Z reżyserem Markiem Mokrowieckim
  Z reżyserem Markiem Mokrowieckim
  Spektakl Cieszyńskie Niebo z Jaromírem Nohavicą
  Spektakl Cieszyńskie Niebo z Jaromírem Nohavicą
  W przedstawieniu Viva Verdi
  W przedstawieniu Viva Verdi
  Z Janem Monczką
  Z Janem Monczką
  Z polskiej prasy
  Z polskiej prasy
  Kartoteka Różewicza
  Kartoteka Różewicza

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: