close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 • Ambasador

  Ambasador reprezentuje w Czechach Prezydenta i rząd Rzeczypospolitej będąc tym samym najwyższym przedstawicielem państwa.
   

  Wydział Polityczno-Ekonomiczny

  Wydział Polityczno-Ekonomiczny zajmuje się obsługą całości polsko-czeskich kontaktów politycznych. Informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie i inne agendy rządowe o rozwoju sytuacji wewnętrznej w Czechach, jak również o czeskiej polityce zagranicznej, w tym odnoszącej się do integracji europejskiej oraz do kwestii bezpieczeństwa. Jednocześnie udziela instytucjom czeskim podobnych informacji na temat sytuacji wewnętrznej i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Do podstawowych zadań Wydziału należy wspomaganie koordynacji i rozwoju stosunków politycznych między Polską i Czechami, zwłaszcza przez promocję, organizację i merytoryczne przygotowanie wizyt oficjalnych przedstawicieli obu państw, a także dwustronnych konsultacji politycznych, kontaktów międzyparlamentarnych oraz współpracy miast i regionów. Wydział Polityczny zajmuje się również szeroko rozumianą problematyką UE. W ramach Wydziału działa Referat Ekonomiczny, którego pracownicy zajmują się wykonywaniem zadań z dziedziny dyplomacji ekonomicznej. 

   

  Ataszat OBRONY

  Ataszat obrony - przy Ambasadzie RP kierowany jest przez Attaché Obrony w stopniu pułkownika Wojska Polskiego. Oficer ten wspiera Ambasadora w sprawach polityki obronnej oraz informuje władze polskie o sprawach związanych z  funkcjonowaniem sił zbrojnych Czech oraz ich współpracy z polskimi siłami zbrojnymi. Jest również do dyspozycji czeskiego Ministerstwa Obrony i wszystkich sztabów sił zbrojnych jako przedstawiciel wojskowy MON w Polsce.

   

  Wydział Konsularny

  Wydział Konsularny - obsługuje obywateli polskich przebywających w Czechach i ich rodziny, które znajdują się w trudnych sytuacjach i potrzebują pomocy, na przykład w razie wypadku, kradzieży, zatrzymania, znalezienia się w szpitalu itp.

   

  Wydział Administracyjno-Finansowy

  Wydział Administracyjno-Finansowy zajmuje się kompleksowo wszystkimi sprawami, bez których Ambasada jako urząd nie mogłaby funkcjonować. Do wydziału tego należą kwestie kadrowe i księgowe, finansów Ambasady i gospodarowanie jej majątkiem. Ważną część pracy Wydziału stanowią zadania związane z utrzymaniem siedziby Ambasady – Pałacu Fürstenbergów. Przy Wydziale Administracyjno-Finansowym funkcjonuje Referat ds. Informatyki, Telekomunikacji i Dokumentacji.

   

  Instytut Polski

  Instytut Polski prowadzi działalność dotyczącą takich dziedzin, jak historia Polski, sztuka, film, teatr, literatura, muzyka i nauka. Jest to jedna z najstarszych tego typu polskich placówek w Europie. IP kontynuuje tradycje ataszatu kulturalnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej z lat 20. ubiegłego wieku, który po II wojnie światowej przekształcony został w Polski Ośrodek Kultury. Od 1994 roku funkcjonuje on jako Instytut Polski w Pradze.

   

   

  Dane kontaktowe poszczególnych jednostek organizacyjnych są dostępne w zakładce kontakt.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: