close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ARCHIWALNE

 • 10 lipca 2014

  Ambasador Grażyna Bernatowicz w kolejnej podróży odwiedziła region, który co prawda nie stanowi oddzielnej jednostki samorządu terytorialnego, ale jest dla nas szczególnie istotny - nie tylko ze względu na bliskość geograficzną, ale także liczną, autochtoniczną ludność polską.

  Podczas wizyty Pani Ambasador towarzyszyła konsul Anna Olszewska, która z racji siedziby Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie jest najbliższym zaolziańskim Polakom reprezentantem naszego państwa na miejscu.

   

  Ambasador Grażyna Bernatowicz oraz przewodniczący Kongresu Polaków w RCz Józef Szymeczek / fot. Dorota Havlíková

   

  W czasie niezwykle intensywnej wizyty - mimo iż skoncentrowanej na stosunkowo mało rozległym terenie - sceneria, w której Pani Ambasador odbyła wiele ciekawych i owocnych rozmów zmieniała się diametralnie: od ław akademickich Uniwersytetu Ostrawskiego aż po odlewnie Trzynieckich Hut.

   

  Podczas wizyty Ambasador Bernatowicz odwiedziła: Wydział Pedagogiczno-Filozoficzny i Katedrę Slawistyki wraz z sekcją polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego, Dom MK PZKO w Cierlicku-Kościelcu, Dom Polski  oraz Izbę Pamięci im. Żwirki i Wigury, redakcję „Głosu Ludu” w Czeskim Cieszynie, Radę Kongresu Polaków w RCz, Teatr Cieszyński, Huty Trzynieckie, Miejscowe Koło PZKO w Wędryni, Polską Szkołę Podstawową im. Jana Kubisza, Zarząd Główny PZKO w Czeskim Cieszynie, Koło Polskich Kombatantów w RCz, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w RCz, pomnik II wojny światowej, Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie, Bibliotekę Regionalną z Oddziałem Literatury Polskiej w Karwinie, Dom Miejskiego Koła PZKO w Karwinie-Frysztacie oraz zameczek w Piotrowicach, gdzie spotkała się z przedstawicielami samorządu lokalnego.

   

  Trudno uwierzyć, że wizyta z tak wszechstronnym trwała tylko dwa dni: 3-4 lipca. Nie dziwi natomiast duże zainteresowanie lokalnych mediów.

   

  Więcej szczegółów na temat bogatego programu pobytu Pani Ambasador na Zaolziu jest dostępnych na stronach internetowych Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: