close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

 • Współpracę dwustronną pomiędzy Polską a Republiką Czeską prezentujemy w następujących działach:

   


  Aktualności

  Wizyty bilateralne oraz wielostronne, aktualne informacje dotyczące politycznej współpracy obu krajów, działalność naszej Placówki

   


  Współpraca gospodarcza

  Informacje dotyczące aktualnego stanu współpracy gospodarczej między obydwa krajami oraz użyteczne odnośniki do stron poświęconych podobnej tematyce

   


  Forum Polsko-Czeskie

  Odnośnik do stron specjalnej platformy wszechstronnej współpracy na poziomie pozarządowym

   


  Polacy w Republice Czeskiej

  Odnośniki do stron organizacji zrzeszających Polaków żyjących na terenie Republiki Czeskiej

   


  Instytucje Republiki Czeskiej

  Odnośniki to najważniejszych instytucji państwowych działających w Czechach

   


  Organizacje międzynarodowe

  Wskazanie organizacji międzynarodowych, których członkiem są Czechy

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: