close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • FORUM POLSKO-CZESKIE

 • Forum polsko-czeskie powstały z inicjatywy ministrów spraw zagranicznych obu naszych krajów pod koniec 2008 r. Jego główną misją jest wspieranie istniejących oraz powstawania nowych wspólnych inicjatyw w ramach sektora organizacji pozarządowych w obu państwach. Forum nawiązuje do współpracy niezależnych grup ludzi w okresie przed 1989 r., której szczytem w tamtych, niedemokratycznych warunkach była działalność Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Obecnie za pośrednictwem wsparcia projektów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, centra badawcze i inne podmioty ministerstwa spraw zagranicznych obu krajów starają się stymulować dalszy rozwój i pogłębianie wzajemnych stosunków polsko-czeskich. Projekt są raz do roku zatwierdzanie przez rady programowe polskiej i czeskiej części forum podczas posiedzeń w Warszawie i Pradze.

   

  Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych Forum.

   

  ČESKO-POLSKÉ FÓRUM w portalu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej

  Forum Czesko-Polskie w portalu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej

   

  Forum PolskO-CZESKIE w portalu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Forum Polsko-Czeskie w portalu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej

   

  Bieżące informacje o działalności Forum również na twitterze @ForumPLCZ

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: